Kierunki rozwoju BDOT10k – spotkanie z Geodetami Województw

2- zdjęcie przedstawia uczestników spotkania

12 czerwca 2024 r. odbyło się spotkanie Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki z Geodetami Województw dotyczące kierunków rozwoju Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k. Podczas spotkania dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW, przedstawił początki powstania baz topograficznych, analizę stanu obecnego oraz potencjalne kierunki rozwoju BDOT10k obejmujące integrację z nowymi rejestrami czy wykorzystanie tych baz przez nowych użytkowników. Z kolei przedstawiciele Szefostwa Rozpoznania Geoprzestrzennego płk Arkadiusz Piotrowski oraz ppłk Tomasz Bazylczuk przedstawili analizę wykorzystania BDOT10k na potrzeby zasilania wojskowej bazy obiektów topograficznych, zgodnej ze standardami NATO, a także omówili potencjalne kierunki rozwoju BDOT10k pod kątem zidentyfikowanych potrzeb w obszarze wsparcia obronności kraju. Wszyscy obecni zadeklarowali współpracę w zakresie ewentualnych docelowych zmian w strukturze BDOT10k.

1- zdjęcie przedstawia GGK Alicję Kulkę wraz z prelegentami
2- zdjęcie przedstawia uczestników spotkania
3- zdjęcie przedstawia GGK Alicję Kulkę wraz z prelegentami