Szkolenie dla geodetów uprawnionych

ilustracja przedstawia baner z nazwą szkolenia

Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka zaprasza geodetów uprawnionych na bezpłatne szkolenie, które jest w dużej mierze odpowiedzią na liczne pytania i wątpliwości kierowane do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Podczas szkolenia zostaną omówione również zagadnienia dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej osób z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.

Szkolenie odbędzie się na platformie ZOOM w dwóch terminach:
• 20 czerwca 2024 r. o godz. 10:00
Rejestracja do godz. 15:00, 18 czerwca 2024 r. lub do wyczerpania liczby miejsc
https://ankiety.gugik.gov.pl/index.php/677757

10 lipca 2024 r. o godz. 14:00
Rejestracja do godz. 15:00, 8 lipca 2024 r. lub do wyczerpania liczby miejsc
https://ankiety.gugik.gov.pl/index.php/236975

Osoby poprawnie zarejestrowane otrzymają dzień przed szkoleniem mail z informacjami potrzebnymi do wzięcia w nim udziału.

Treści prezentowane na szkoleniach w obu terminach będą jednakowe. Aby zapewnić możliwość udziału w szkoleniu wszystkim zainteresowanym prosimy o rejestrację tylko na jeden z zaproponowanych powyżej terminów.

ilustracja przedstawia program szkolenia 20 czerwca 2024 r.
ilustracja przedstawia program szkolenia 10 lipca 2024 r.