Szkolenie dla Rzeczników Dyscyplinarnych i Członków Komisji Dyscyplinarnych

Zdjęcie przedstawia szkolenie dla rzeczników dyscyplinarnych oraz członków wojewódzkich komisji dyscyplinarnych

Alicja Kulka, Główny Geodeta Kraju 10 czerwca 2024 r. otworzyła szkolenie w zakresie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wobec osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, przeznaczone dla rzeczników dyscyplinarnych i członków komisji dyscyplinarnych.
W szkoleniu zorganizowanym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, które odbyło się na platformie ZOOM, wzięło udział ponad 100 osób.
Szkolenie przeprowadził Przewodniczący Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Marek Michalec, Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii.

Podczas webinarium Przewodniczący OKD przybliżył zagadnienia dotyczące stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów Kodeksu postępowania karnego przy rozpoznawaniu spraw z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej, przy uwzględnieniu doświadczeń w tym zakresie Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej działającej przy Głównym Geodecie Kraju oraz orzecznictwa sądowego.

Zdjęcie przedstawia szkolenie dla rzeczników dyscyplinarnych oraz członków wojewódzkich komisji dyscyplinarnych
Zdjęcie przedstawia szkolenie dla rzeczników dyscyplinarnych oraz członków wojewódzkich komisji dyscyplinarnych
Zdjęcie przedstawia szkolenie dla rzeczników dyscyplinarnych oraz członków wojewódzkich komisji dyscyplinarnych
Zdjęcie przedstawia szkolenie dla rzeczników dyscyplinarnych oraz członków wojewódzkich komisji dyscyplinarnych