Kolejne szczyty górskie dostępne w serwisie www.geoportal.gov.pl w usłudze „Wykaz szczytów”

Po lewej stronie na niebieskim tle napis: "Nowe dane i usługi w geoportal.gov.pl", a po prawej zrzut ekranu ze strony geoportal.gov.pl

Usługa „Wykaz szczytów” dostępna w serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Rzeźba terenu” została zasilona o kolejne szczyty górskie w powiatach złotoryjskim oraz jaworskim (województwo dolnośląskie).

Wysokości szczytów pomierzono w ramach prac własnych GUGiK na podstawie chmury punktów z lotniczego skanowania laserowego, dostępnej w Centralnym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym.

Usługa prezentuje informacje dotyczące nazwy, wysokości szczytu, metody pomiaru oraz identyfikatora obiektu w bazie PRNG, co zaprezentowano na poniższej ilustracji.

ilustracja przedstawia uslugę WMS "Wykaz szczytów" dostępną w serwisie www.geoportal.gov.pl

Usługa będzie zasilana o kolejne obiekty, o czym na bieżąco będziemy Państwa informować.