Nowe zdjęcia lotnicze w PZGiK

Po lewej stronie na niebieskim tle napis: "Nowe dane fotogrametryczne przyjęte do PZGiK", a po prawej fragment ortofotomapy

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy ponad 17 000 zdjęć lotniczych z 2023 roku (RGB i CIR) dla części województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego o GSD = 0,25 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej ilustracji.

Ilustracja przedstawia zakres nowo przyjętych zdjęć lotniczych.

Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.

Ilustracja przedstawia zrzut z portalu PZGiK.