Konferencja podsumowująca projekt Technologia Opracowania Tyflomap Zabytkowych Założeń Parkowych

Ilustracja przedstawia kolaż zdjęć z konferencji (sala wykładowa, stoisko GUGiK'u).

Główny Geodeta Kraju objął honorowym patronatem konferencję podsumowującą projekt Technologia Opracowania Tyflomap Zabytkowych Założeń Parkowych, która odbyła się z końcem maja w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej. Podczas spotkania, przedstawione zostały zarówno badawcze jak i praktyczne wyniki projektu, którego celem było wypracowanie i pilotażowe wdrożenie kompleksowej technologii opracowania niskobudżetowych tyflomap zabytkowych parków i ogrodów, dla zwiększenia dostępności oferty turystycznej i kulturowej dla osób niewidomych i słabowidzących. Członkowie zespołu Wojskowej Akademii Technicznej, pod kierownictwem dr hab. Inż. Albiny Mościckiej przedstawili zarówno założenia, przebieg (projektowanie i testowanie znaków dotykowych i graficznych; testowanie dwunastu różnych technik i zalety przesądzające o wyborze techniki druku UV) jak i wyniki – 13 pilotażowych tyflomap dla ogrodów różnych stylów (w Książu, Wilanowie, Arkadii, Krasiczynie, Wrocławiu) prac.

W części poświęconej wymianie doświadczeń w opracowywaniu materiałów ułatwiających funkcjonowanie osobom niewidomym i słabowidzącym oraz pomocy dydaktycznych, przedstawicielka Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Anna Makowska zaprezentowała zarys ponad 40-letniej historii oraz efekty dotychczasowych działań Głównego Geodety Kraju w zakresie map tyflologicznych. Przedstawione zostały wszystkie dostępne opracowania (Atlas Warszawy, Atlas Polski 2004 r., Atlas Polski 2020 r., Atlas Europy, Atlas Świata) – zastosowane technologie, zakres tematyczny oraz podkreślona ich powszechna dostępność (WMS, WMTS, Dane do pobrania) poprzez serwis geoportal.gov.pl. Na stoisku GUGiK, zaprezentowane zostały przykładowe materiały w wersji analogowej.

Ilustracja przedstawia kolaż zdjęć z konferencji (sala wykładowa, stoisko GUGiK'u).