Połączone klasy obiektów BDOT10k w formacie .gpkg dla obszaru kraju dostępne w serwisie www.geoportal.gov.pl

Ilustracja przedstawia sposób pobierania danych BDOT10k z portalu geoportal.gov.pl

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników BDOT10k udostępniliśmy w serwisie www.geoportal.gov.pl nową możliwość pobierania danych BDOT10k dla obszaru Polski. W Dane do pobraniaTopografiaBaza Danych Obiektów TopograficznychPaństwo – w „paczce krajowej”, w formacie .gpkg (GeoPackage) znajdą Państwo kompletne, połączone klasy obiektów BDOT10k dla obszaru kraju.

Ilustracja przedstawia układ plików BDOT10k pobranych jako .gpkg dla obszaru całego kraju

Dzięki takiemu pogrupowaniu danych pobranie BDOT10k dla obszaru całego kraju nie wymaga już dodatkowego łączenia plików .gpkg z poszczególnych województw.

Ilustracja przedstawia sposób pobierania danych BDOT10k z portalu geoportal.gov.pl