XVIII Międzynarodowe Słowacko-Polsko- Czeskie Dni Geodezji

rys2 - zrzut przedstawia prezentację Zastępcy GGK

W miejscowości Trnava na Słowacji od 30 maja do 1 czerwca 2024 r. odbyły się XVIII Międzynarodowe Słowacko-Polsko-Czeskie Dni Geodezji. Podczas otwarcia wydarzenia Zastępca Głównego Geodety Kraju dr Anna Bober omówiła bieżące działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W sesji referatowej dotyczącej krajowych systemów stacji referencyjnych Jarosław Somla – Naczelnik Wydziału Osnów Podstawowych GUGiK zaprezentował aktualny stan systemu ASG-EUPOS uwzględniający przeprowadzone w ciągu ostatniego roku prace modernizacyjne. Omówił także plany rozwoju systemu z uwzględnieniem trwających prac modernizacyjnych osnów podstawowych.
Organizatorami odbywających się co roku spotkań są na przemian Słowacja, Polska i Czechy. Dyskusje podejmowane podczas konferencji mają często znaczący wpływ na życie zawodowe geodetów w trzech krajach. Pierwsze Dni Geodezji odbyły się w 1995 roku w Żylinie, a kolejne odbędą się w 2025 r. w Legnicy.

rys1 - zrzut przedstawia uczestników PCS Dni Geodezji
rys2 - zrzut przedstawia prezentację Zastępcy GGK
rys3 - zrzut przedstawia organizatorów PCS Dni Geodezji