Usługa WMS prezentująca mapę glebowo-rolniczą dostępna w serwisie www.geoportal.gov.pl

rys1 - zrzut prezentuje usługę przegladania WMS dot. mapy glebowo-rolniczej

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy usługę WMS prezentującą mapy glebowo-rolnicze (kontury oraz odkrywki glebowe), dostępne w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w formacie GML (schemat aplikacyjny i model pojęciowy dla tych danych publikowane są w repozytorium interoperacyjności). Usługa dostępna jest w grupie warstw „Mapy tematyczne”. Kontury oraz odkrywki glebowe widoczne są w skalach większych niż 1:50 000.

Na chwilę obecną usługa prezentuje dane dla obszaru województw:

  • pomorskiego,
  • część warmińsko-mazurskiego,
  • podlaskiego,
  • lubuskiego,
  • wielkopolskiego,
  • opolskiego.

Do końca roku w usłudze będą prezentowane dane dla obszaru całego kraju (po zakończeniu przez GUGiK procesu konwersji istniejących danych wektorowych – dla części powiatów województwa zachodniopomorskiego, łódzkiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz zakończeniu postępowań GUGiK na cyfryzację mapy glebowo-rolniczej dla pozostałego obszaru).

Adres usługi WMS:
https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/MapaGlebowoRolnicza/MapServer/WMSServer

rys1 - zrzut prezentuje usługę przegladania WMS dot. mapy glebowo-rolniczej