Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Grafika przedstawia okładkę obrazka wyróżniającego

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne wysokorozdzielcze dane fotogrametryczne dla miast w województwach warmińsko-mazurskim (Braniewo, Kętrzyn, Mrągowo), mazowieckim (Płock, Gostynin), podlaskim (Suwałki, Grajewo, Mońki, Białystok, Hajnówka), lubelskim (Biała Podlaska, Zamość), świętokrzyskim (Kielce, Włoszczowa, Busko-Zdrój) opracowane na zlecenie Głównego Geodety Kraju:
• Zdjęcia lotnicze i ortofotomapę o terenowym rozmiarze piksela 5 cm;
• Chmurę punktów o gęstości co najmniej 12 pkt/m2 (PL-EVRF2007-NH);
• Numeryczny model terenu (NMT) o interwale siatki 1,0 m (PL-EVRF2007-NH);
• Numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) o interwale siatki 0,5 m (PL-EVRF2007-NH);
• Obrazy intensywności o terenowym rozmiarze piksela 0,25 m.

rys1 - Ilustracja prezentuje chmurę punktów, NMT, NMPT, ortofotomapę i obrazy intensywności

Szczegółowy zasięg nowo przyjętych wysokorozdzielczych danych fotogrametrycznych przedstawiono na poniższej ilustracji.

rys2 - Ilustracja prezentuje zasięg nowo przyjętych danych wysokorozdzielczych dla obszarów miejskich

Wszystkie powyższe dane za wyjątkiem zdjęć lotniczych można pobrać bezpłatnie za pomocą skorowidzów dostępnych w serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” lub za pomocą usług pobierania WFS i WCS. Zdjęcia lotnicze można zakupić poprzez portal PZGIK.