Sejm RP upamiętnił 70. rocznicę śmierci Eugeniusza Romera

Zdjęcie przedstawia Eugeniusza Romera. Fotografia Narodowego Archiwum Cyfrowego

Z okazji 70. rocznicy śmierci Eugeniusza Romera Sejm RP przyjął w piątek uchwałę upamiętniającą tego wielkiego polskiego geografa i kartografa oraz geopolityka, podróżnika, geologa, pedagoga, encyklopedystę i publicystę . „Sejm oddaje hołd temu najwybitniejszemu polskiemu geografowi i kartografowi, zasłużonemu w zakresie odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej i ustalenia jej granic” – zapisano w dokumencie.
Zaznaczono, że Romer był profesorem Uniwersytetu Lwowskiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprezydentem Międzynarodowej Unii Geograficznej. „Badał m.in. Karpaty Wschodnie i Alpy, góry Dalekiego Wschodu, a później Tatry i góry zachodniego wybrzeża Ameryki Północnej”.
Uchwała przypomina, że Romer był autorem najważniejszego opracowania kartograficzno-statystycznego dotyczącego ziem Rzeczypospolitej, wydanego w 1916 r. „Geograficzno-statystycznego atlasu Polski”. To dzieło oraz osobiste zaangażowanie Eugeniusza Romera odegrały dużą rolę w pracach polskiej delegacji na konferencji pokojowej w Wersalu i w ustaleniu granic Polski i państw sąsiednich, odrodzonych po I wojnie światowej – podkreślono.

Zdjęcie przedstawia Eugeniusza Romera. Fotografia Narodowego Archiwum Cyfrowego