Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy dane fotogrametryczne:

 1. Linia kolejowa nr 86 Bralin – Czernica – Wrocławska, dla której na obszarze około 80 km2 opracowano:
  • Zdjęcia lotnicze pionowe oraz ortofotomapę klasyczną o GSD=0,05 m
  • Numeryczny model terenu o interwale siatki 1m
  • Numeryczny model pokrycia terenu o interwale siatki 1m
  • Chmurę punktów o gęstości co najmniej 40 pkt/m2
  Zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej ilustracji:
Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z zasięgiem nowo przyjętych danych dla linii kolejowej nr 86 Bralin – Czernica – Wrocławska
 1. Miasto Zabrze, dla którego na obszarze około 100 km2 opracowano:
  • Zdjęcia lotnicze pionowe oraz ortofotomapę klasyczną o GSD = 0,10 m

Zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej ilustracji:

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z zasięgiem nowo przyjętych danych dla miasta Zabrze
 1. Linia brzegowa, dla której na obszarze około 1 600 km2 opracowano:
  • Zdjęcia lotnicze pionowe o GSD = 0,05 m
  • Numeryczny model terenu o interwale siatki 0,5 m
  • Numeryczny model pokrycia terenu o interwale siatki 0,6 m
  • Ortofotomapę klasyczną o terenowym rozmiarze piksela 0,10 m
  Zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej ilustracji:
Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z zasięgiem nowo przyjętych danych dla linii brzegowej

Opracowane dane można bezpłatnie pobrać do powszechnego wykorzystania poprzez skorowidze skorowidze publikowane w serwisie www.geoportal.gov.pl.

Ilustracja przedstawia zrzut ekranu ortofotomapy z serwisu www.geoportal.gov.pl

Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.