XXIV KALISKA KONFERENCJA NAUKOWO – TECHNICZNA z cyklu Kataster Nieruchomości

Zdjęcie przedstawia GGK Alicję Kulkę podczas Kaliskiej Konferencji Naukowo-Technicznej

Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka otworzyła XXIV Kaliską Konferencję Naukowo-Techniczną, która odbywa się 18-19 kwietnia 2024 r. w Ostrowie Wielkopolskim pod hasłem „Ocena funkcjonowania systemu katastralnego na tle innych rejestrów publicznych w aspekcie wiarygodności informacji o stanie prawnym i faktycznym nieruchomości”. Konferencja została objęta honorowym patronatem Głównego Geodety Kraju.

Podczas dwóch dni konferencji poruszana będzie tematyka związana z ewidencją gruntów i budynków dotycząca wielu zagadnień, takich jak powiązanie z innymi rejestrami publicznymi, jawności danych, zgodności danych zawartych w operatach ewidencyjnych ze stanem rzeczywistym i prawnym, modernizacją EGiB, przebiegiem granic działek, itp. Omówiony zostanie również temat związany z interpretacją obowiązujących przepisów w zakresie ewidencji gruntów i budynków w powiazaniu z innymi aktami prawnymi, a w szczególności z Kodeksem postępowania administracyjnego, przepisami o księgach wieczystych i hipotece, gleboznawczej klasyfikacji gruntów, o planowaniu przestrzennym, o budownictwie, ochronie gruntów rolnych i leśnych, gospodarce nieruchomościami, itp.

Organizatorami konferencji są Stowarzyszenie Geodetów Polskich Sekcja Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami oraz Zarząd Oddziału SGP w Kaliszu.

Zdjęcie przedstawia GGK Alicję Kulkę podczas Kaliskiej Konferencji Naukowo-Technicznej
Zdjęcie przedstawia uczestników Kaliskiej Konferencji Naukowo-Technicznej
Zdjęcie przedstawia GGK Alicję Kulkę oraz uczestników podczas Kaliskiej Konferencji Naukowo-Technicznej