Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Po lewej stronie na niebieskim tle napis: "Nowe dane fotogrametryczne przyjęte do PZGiK", a po prawej fragment ortofotomapy

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy:

1.blisko 5 500 zdjęć lotniczych pionowych o GSD = 0,25 m z 2023 roku (RGB i CIR) dla części województw łódzkiego, opolskiego, śląskiego, mazowieckiego oraz podkarpackiego. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej ilustracji:

Ilustracja prezentuje zasięg nowo przyjętych danych

Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.

Ilustracja prezentuje zrzut z serwisu Portal PZGIK

2. ortofotomapę klasyczną (RGB oraz CIR) o terenowym rozmiarze piksela 0,05 m w układzie PL-2000:s7 dla obszaru miasta Łomianki.

Prace zostały zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Łomianki.

Nowo przyjęta ortofotomapa jest dostępna do przeglądania bezpośrednio w serwisie www.geoportal.gov.pl w usługach WMS oraz WMTS dla ortofotomapy wysokorozdzielczej oraz ortofotomapy standardowej. Można ją również pobrać lokalnie za pomoc skorowidzów dostępnych w warstw „Dane do pobrania” -> „Ortofotomapa wg aktualności” -> 2023:

Ilustracja przedstawia zrzut z serwisu www.geoportal.gov.pl prezentujacy skorowidze do pobrania ortofotomapy z 2023 r.