XVI Podlaskie Forum GIS

zrzut przedstawiają slajdy z prezentacji GUGIK podczas XVI Podlaskiego Forum GIS

W dniach 7-8 września pod patronatem Głównego Geodety Kraju odbyło się XVI Podlaskie Forum GIS pt. GIS – nowe możliwości, narzędzia i zastosowania. Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku. W spotkaniu, którego celem była wymiana doświadczeń z zakresu geoinformacji oraz utrzymania i korzystania z systemów informacji przestrzennej, wzięli udział m.in. przedstawiciele SGiK, wykonawcy prac GiK oraz producenci oprogramowania. Podczas konferencji przedstawiciele GUGiK omówili zadania realizowane przez Urząd w obszarze fotogrametrii oraz zaprezentowali przykłady wykorzystania danych fotogrametrycznych na potrzeby aktualizacji rejestrów państwowych.