Nowe zdjęcia lotnicze w PZGiK

Po lewej stronie na niebieskim tle napis: "Nowe dane fotogrametryczne przyjęte do PZGiK", a po prawej fragment ortofotomapy

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy blisko 3 000 zdjęć lotniczych pionowych o GSD = 0,25 m z 2023 roku (RGB i CIR) dla części województw lubuskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej ilustracji:

Ilustracja prezentuje zasięg nowo przyjętych danych

Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.

Ilustracja prezentuje zrzut z serwisu Portal PZGIK