Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Grafika przedstawia okładkę obrazka wyróżniającego

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy:

  1. Dane wysokościowe w geodezyjnym układzie wysokościowym PL-EVRF2007-NH opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego dla części województwa świętokrzyskiego:
  • Chmurę punktów o gęstości co najmniej 4 pkt/m2;
  • Numeryczny model terenu (NMT) o interwale siatki 1,0 m;
  • Numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) o interwale siatki 1,0 m;
  • Obrazy intensywności o terenowym rozmiarze piksela 0,5 m.

Dane zostały opracowane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

rys1 - Ilustracja prezentuje chmurę punktów
rys4 - Ilustracja prezentuje obrazy intensywnosci

Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych fotogrametrycznych przedstawiono na poniższej ilustracji (zasięg oznaczony kolorem zielonym).

rys5 - Ilustracja prezentuje zasięg nowo przyjętych danych ALS

Dane te można pobrać bezpłatnie za pomocą skorowidzów dostępnych w serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” lub za pomocą usług pobierania WFS i WCS

2. Zdjęcia lotnicze o GSD=0,05 m dla obszaru miasta Poznania (blisko 5500 sztuk), opracowane na zlecenie Urzędu Miasta Poznań. Zdjęcia lotnicze można pozyskać odpłatnie składając odpowiedni wniosek lub za pomocą Portalu PZGIK:

rys6 - Ilustracja prezentuje zrzut z serwisu Portal PZGIK