Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Grafika przedstawia okładkę obrazka wyróżniającego

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy wysokorozdzielcze dane fotogrametryczne dla 6 miast w województwie podkarpackim (Tarnobrzeg, Jasło, Krosno, Brzozów, Sanok, Ustrzyki Dolne):

  • Zdjęcia lotnicze i ortofotomapie o terenowym rozmiarze piksela 5cm;
  • Chmurę punktów o gęstości co najmniej 12 pkt/m2 (PL-EVRF2007-NH);
  • Numeryczny model terenu (NMT) o interwale siatki 1,0 m (PL-EVRF2007-NH);
  • Numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) o interwale siatki 0,5 m (PL-EVRF2007-NH).

Dane zostały opracowane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Ortofotomapy, chmurę punktów, NMT i NMPT można pobrać bezpłatnie za pomocą skorowidzów dostępnych w serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” lub za pomocą usług WFS i WCS

Ilustracja prezentuje NMT
Ilustracja prezentuje NMPT
Ilustracja prezentuje chmurę punktów
Ilustracja prezentuje ortofotomapę
Ilustracja prezentuje zasięg nowo przyjętych danych