GGK Alicja Kulka wręczyła nagrody laureatom konkursu Internetowa Mapa Roku 2023

W organizowanej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Kartografów Polskich pod patronatem Głównego Geodety Kraju ósmej edycji konkursu na Internetową Mapę Roku im. Krzysztofa Buczkowskiego nagrodzono pierwszymi miejscami:
• w kategorii projektów naukowych lub badawczo-rozwojowych:
Rejestry poborowe ziem polskich Korony w drugiej połowie XVI w. w ramach projektu „Atlas historyczny Polski 2.0”; autorzy opracowania kartograficznego: Michał Słomski, Tomasz Panecki, Aniela Wrzesińska, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
• w kategorii opracowań popularno-naukowych:
Zabytki województwa dolnośląskiego na dawnych rycinach. Autor opracowania kartograficznego Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego; wykonawca strony internetowej: GISPartner Sp. z o.o.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w Krakowie podczas I Kongresu Geoinformacyjnego. Ufundowane przez GUGiK puchary laureatom wręczyła Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka.
W tegorocznej edycji konkursu mogły uczestniczyć wyłącznie oryginalne opracowania kartograficzne polskich autorów i wykonawców, zrealizowane w formie prezentacji internetowej (w serwisie geoinformacyjnym) w ramach projektu popularno-naukowego, naukowego lub badawczo-rozwojowego.

1. GGK Alicja Kulka wręcza nagrodę w konkursie "Internetowa Mapa Roku"
2. GGK Alicja Kulka wręcza nagrodę w konkursie "Internetowa Mapa Roku"
3. Puchary za pierwsze miejsca w konkursie "Internetowa Mapa Roku"