Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Grafika przedstawia okładkę obrazka wyróżniającego

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne opracowane na zlecenie Głównego Geodety Kraju:

 1. wysokorozdzielcze dane fotogrametryczne dla obszaru 2 miast w województwie podkarpackim – Mielec oraz Dębica:
  • Zdjęcia lotnicze i ortofotomapę o terenowym rozmiarze piksela 5 cm;
  • Chmurę punktów o gęstości co najmniej 12 pkt/m2 (PL-EVRF2007-NH);
  • Numeryczny model terenu (NMT) o interwale siatki 1,0 m (PL-EVRF2007-NH);
  • Numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) o interwale siatki 0,5 m (PL-EVRF2007-NH);
  • Obrazy intensywności o terenowym rozmiarze piksela 0,25 m.
Ilustracja prezentuje chmurę punktów, NMT, NMPT, ortofotomapę i obrazy intensywności

Szczegółowy zasięg nowo przyjętych wysokorozdzielczych danych fotogrametrycznych przedstawiono na poniższej ilustracji.

Ilustracja prezentuje zasięg nowo przyjętych danych wysokorozdzielczych dla obszarów miejskich
 1. dane wysokościowe dla obszarów pozamiejskich opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego:
  • Chmurę punktów o gęstości co najmniej 4 pkt/m2 (PL-EVRF2007-NH);
  • Numeryczny model terenu (NMT) o interwale siatki 1,0 m (PL-EVRF2007-NH);
  • Numeryczny model pokrycia terenu (NMPT) o interwale siatki 1,0 m (PL-EVRF2007-NH);
  • Obrazy intensywności o terenowym rozmiarze piksela 0,50 m.
  Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych fotogrametrycznych dla obszarów pozamiejskich przedstawiono na poniższej ilustracji.

Wszystkie powyższe dane można pobrać bezpłatnie za pomocą skorowidzów dostępnych w serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” lub za pomocą usług pobierania WFS i WCS.