GGK udostępnia kolejne modele 3D drzew

zrzut przedstawia wygenerowane modele 3D drzew wraz z modelami 3D budynków dla powiatu głubczyckiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniono modele 3D drzew w formacie CityGML w standardzie LoD1 dla kolejnych 3 powiatów województwa opolskiego:

  • brzeskiego;
  • kędzierzyńsko-kozielskiego;
  • głubczyckiego.

Powyższe modele przygotowano w ramach prac własnych GUGiK z wykorzystaniem oprogramowania FME firmy Safe Software. Obecnie, oprócz danych dla 3 powyższych powiatów są dostępne również dane dla miasta Opole. Sukcesywnie udostępniane będą modele 3D drzew dla pozostałych powiatów, o czym będziemy Państwa informować.

zrzut przedstawia wygenerowane modele 3D drzew wraz z modelami 3D budynków dla powiatu głubczyckiego

Modele 3D drzew są dostępne nieodpłatnie i do powszechnego wykorzystania za pomocą serwisu www.geoportal.gov.pl. W grupie warstw „Dane do pobrania” -> „Topografia” widoczna jest usługa WMS „Modele 3D drzew” zawierająca warstwę „Drzewa LoD1 – 2023”. Wykorzystując narzędzie identyfikacji, po kliknięciu w oknie mapy w granicach powiatu, dla którego chcemy uzyskać dane, możemy pobrać modele 3D drzew.

zrzut przedstawia sposób pobierania modeli 3D drzew w serwisie www.geoportal.gov.pl

Wynikowe modele 3D drzew zostały wygenerowane w sposób automatyczny na podstawie aktualnych danych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym:

  • chmury punktów (opracowanej w technologii ALS – lotniczego skanowania laserowego) z klasy roślinność wysoka oraz
  • numerycznego modelu terenu (interwał siatki 1.0 m).

Modele 3D drzew stanowią reprezentację drzew o wysokości powyżej 4 m. W celu wskazania położenia i maksymalnej wysokości pojedynczego drzewa, w pierwszej kolejności z punktów ALS wysokiej roślinności utworzono nową jednometrową siatkę (poprzez zaokrąglenie współrzędnych X, Y do pełnych metrów), co wraz z analizą sąsiedztwa pozwoliło na wyodrębnienie pojedynczego drzewa i wskazanie jego maksymalnej wysokości.

Każdy model 3D drzewa ma poniższe atrybuty:

  • identyfikator obiektu
  • źródło danych
  • aktualność materiału źródłowego
  • wysokość drzewa
  • wysokość przyziemia drzewa