Z okazji Dnia GIS 2023 Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka ogłasza konkurs: „Zgadnij jaki to obiekt”

Konkurs zorganizowany z okazji Dnia GIS 2023 (GIS Day 2023) skierowany jest do uczniów, studentów oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w wydarzeniu znajdują się w załączonym Regulaminie.
Konkurs jest organizowany za pośrednictwem stron internetowych www.gugik.gov.pl, www.geoportal.gov.pl i serwisu Facebook, na profilu Organizatora: https://www.facebook.com/gugikgovpl/. Nagrodą w konkursie jest zestaw upominków GUGiK.
Odpowiedzi na pytania powinny być przesłane na adres mailowy: gugik.swz@gugik.gov.pl do końca dnia 16.11.2023 r.
Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie i życzymy powiedzenia!

Zadanie konkursowe:

Prosimy o podanie 11 nazw obiektów związanych z geodezją, opisanych poniższymi współrzędnymi x oraz y w układzie PL-1992 (zapis współrzędnych matematyczny) przy wykorzystaniu serwisu www.geoportal.gov.pl:

 1. X: 487307,04 Y: 631677,82
 2. X: 485746,92 Y:637279,99
 3. X: 488339,05 Y: 637131,75
 4. X: 329234,52 Y:670766,05
 5. X: 514099,21 Y: 638113,50
 6. X: 563767,55 Y: 171790,26
 7. X: 467127,77 Y:532906,69
 8. X: 774891,12 Y: 455238,96
 9. X: 244722,31 Y:565855,65
 10. X: 197467,61 Y:640558,99
 11. X: 480616,86 Y: 524287,58
Zdjęcie przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl przedstawiający wyszukiwanie miejsc po współrzędnych