Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Po lewej stronie napis: "Nowe dane przyjęte do PZGiK", a po prawej fragment ortofotomapy

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy:

  1. blisko 14 000 zdjęć lotniczych pionowych z 2023 roku (RGB i CIR) dla części województw: pomorskiego, łódzkiego, opolskiego oraz śląskiego o GSD = 0,25 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
  2. blisko 600 zdjęć lotniczych pionowych z 2023 roku (RGB i CIR) o GSD = 0,05 m wraz z ortofotomapą klasyczną o terenowym rozmiarze piksela 0,05 m w układzie PL-2000:s7 dla obszaru m. Łomianki (ponad 80 km2).

Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej ilustracji:

Ortofotomapę klasyczną można bezpłatnie pobrać za pomocą skorowidzów dostępnych w serwisie www.geoportal.gov.pl (Dane do pobrania — Ortofotomapa — Ortofotomapa wg aktualności — 2023).

Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.