Nowe zawiadomienia z EKW do EGiB

Od 16 listopada 2023 r. zawiadomienia o zmianach danych w księgach wieczystych (EKW) przekazywane za pomocą ZSIN do ewidencji gruntów i budynków (EGiB) są generowane zgodnie z nowym schematem aplikacyjnym XML, wynikającym z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz. U. poz. 2469).
Obecnie przesyłanie zawiadomień z EKW do EGiB przez szynę usług ZSIN wdrożone jest w 215 powiatach (przedstawionych na załączonej mapie) oraz w 171 wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych.

Ilustracja przedstawia mapę z zaznaczonymi powiatami w których wdrożono elektorniczną wymianę zawiadomień.

Do 16 listopada 2023 r. za pośrednictwem mechanizmów ZSIN zostało przesłanych już ponad 2,83 mln zawiadomień z EKW do EGiB. Dla organów prowadzących EGiB oznacza to o tyle mniej dokumentów papierowych do zarchiwizowania. Natomiast dla sądów taka forma przekazywania zawiadomień przyniosła oszczędności w wysokości ponad 17 mln zł (dane z czerwca 2023 r.).