Terminy egzaminów na uprawnienia zawodowe w 2024 r.

Grafika przedstawia okładkę obrazka wyróżniającego

W porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju został ustalony na 2024 rok roczny plan pracy komisji kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Podobnie jak w tym roku zaplanowano 10 czterodniowych sesji egzaminacyjnych, podczas których osoby zainteresowane będą mogły wykazać się wiedzą niezbędną do uzyskania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.
Ustalono następujące terminy sesji egzaminacyjnych:
1) 14 – 17 lutego 2024 r.
2) 13 – 16 marca 2024 r.
3) 24 – 27 kwietnia 2024 r.
4) 22 – 25 maja 2024 r.
5) 19 – 22 czerwca 2024 r.
6) 21 – 24 sierpnia 2024 r.
7) 18 – 21 września 2024 r.
8) 16 – 19 października 2024 r.
9) 13 – 16 listopada 2024 r.
10) 4 – 7 grudnia 2024 r.

Rys. 1 Ilustracja przedstawia druk pierwszej strony świdectwa nadania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.