Porozumienia o współpracy pomiędzy GGK, a Starostami i Prezydentami miast w projekcie „Integracja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Integracja Pzgik)” dofinansowanym przez Unię Europejską

baner z napisem Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy

W ramach rozpoczętych w projekcie prac zostały podpisane pierwsze porozumienia o współpracy pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, a starostami/prezydentami miast oraz zainicjowane działania informacyjne.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii, od kwietnia 2024 r. realizuje projekt „Integracja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Integracja Pzgik)” dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Priorytetu FERC.02 „Zaawansowane usługi cyfrowe” programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Głównym celem projektu jest zapewnienie integracji usług i danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) na poziomie krajowym w zakresie baz prowadzonych na poziomie powiatowym.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności usług oraz uproszczenia sposobu pozyskania wybranych danych PZGiK wymagających opłaty, z dowolnego obszaru Polski.

Odbiorcami projektu będą użytkownicy indywidualni, przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne i osoby legitymujące się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii, rzeczoznawcy majątkowi, projektanci oraz pracownicy jednostek administracji publicznej.

Więcej szczegółowych informacji o projekcie znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/gugik/integracja-pzgik2

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

infografika z najważniejszymi informacjami dotyczącymi Projektu ,,Integracja Pzgik"