Agencja Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych – ARGUS

Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka uczestniczyła w uroczystości przekazania Szefostwa Rozpoznania Geoprzestrzennego w Warszawie wraz z jednostkami bezpośrednio podległymi do Agencji Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych (ARGUS) oraz podporządkowania jej sekretarzowi stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.
W przeddzień inauguracji funkcjonowania ARGUS stosowne dokumenty dotyczące przekazania ww. jednostek podpisali sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk oraz inspektor rodzajów wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Sławomir Owczarek. Szefem ARGUS został płk Leszek Paszkowski.
W uroczystości uczestniczyli również zastępca GGK Anna Bober oraz Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych GUGiK Rafał Kanecki.