Mapa glebowo-rolnicza w nowym schemacie aplikacyjnym GML dla części województwa zachodniopomorskiego oraz części świętokrzyskiego dostępna w PZGiK

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach prac własnych wykonał konwersję do nowego schematu aplikacyjnego GML wektorowej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 dla części obszaru województwa zachodniopomorskiego (oprócz m. Koszalin i m. Szczecin) oraz dla części województwa świętokrzyskiego (bez m. Kielce). Mapy zostały pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego.
Mapa glebowo-rolnicza w nowym schemacie aplikacyjnym GML jest dostępna również dla województw:
lubelskiego,
• lubuskiego,
• opolskiego,
• podlaskiego,
• pomorskiego,
• śląskiego,
• warmińsko-mazurskiego oraz
• wielkopolskiego.

Powyższe dane w nowym schemacie aplikacyjnym można zakupić składając stosowny wniosek (podpisany elektronicznie lub odręcznie) do GUGiK. Na potrzeby realizacji zadań publicznych, do celów edukacyjnych oraz prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, dane te mogą być udostępnione w sposób nieodpłatny.

Na potrzeby przeglądania w/w danych, udostępniliśmy Państwu usługę przeglądania WMS, którą znajdą Państwo w serwisie www.geoportal.gov.pl, zarówno w module „Geoportal Krajowy”, jak również w module „Geodezja i Kartografia”. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo pod adresem https://www.gov.pl/web/gugik/usluga-wms-prezentujaca-mape-glebowo-rolnicza-dostepna-w-serwisie-wwwgeoportalgovpl

wizualizacja fragmentu mapy glebowo-rolniczej dla woj. zachodniopomorskiego.