Podpisanie umowy na pomiar punktów osnowy grawimetrycznej klasy fundamentalnej

Główny Geodeta Kraju w dniu 28 czerwca 2024 zawarł umowę z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej na pomiar osnowy grawimetrycznej klasy fundamentalnej. Przedmiot umowy obejmuje odszukanie punktów, sprawdzenie stanu znaków geodezyjnych, aktualizację opisów topograficznych, wykonanie pomiarów gradientu pionowego przyspieszenia siły ciężkości oraz wartości absolutnego przyspieszenia siły ciężkości na 24 punktach fundamentalnej osnowy grawimetrycznej wraz z opracowaniem danych pomiarowych i sporządzeniem dokumentacji geodezyjnej z wykonanych prac. Wartość podpisanej umowy to 413 280,00 zł, a zakończenie prac przewidziane jest w terminie 150 dni od podpisania umowy, tj. 25 listopada 2024 r.

Rysunek 1 - Ilustracja przedstawia mapę Polski z rozmieszczeniem punktów przewidzianych do opracowania w ramach podpisanej umowy.