Statystyki wykorzystania systemu ASG-EUPOS w czerwcu

rys1 - Ilustracja prezentująca odbiornik ruchomy do pomiarów z ASG-EUPOS

Z kontaktów z użytkownikami systemu ASG-EUPOS wynika, że podczas zbliżających się żniw sprzęt rolniczy będzie wykorzystywał dane korekcyjne z systemu ASG-EUPOS. Świadczy o tym również utrzymująca się na wysokim poziomie liczba rejestracji nowych użytkowników.
W tym miesiącu przedstawiamy porównanie liczby kont, z których wykonywane były połączenia z usługami czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS. W czerwcu wykorzystano 13386 kont co stanowi o ponad 3 tys. więcej niż w czerwcu ubiegłego roku i 8 tys. więcej niż w 2022 roku. Wzrost jest również widoczny w liczbie równoczesnych połączeń w godzinach największego wykorzystania. W stosunku do ubiegłego roku w godz. 11 – 12 o około 400 więcej użytkowników jest podłączonych do serwisów RTN/RTK. Wiosną różnica ta była jeszcze większa co świadczy o dużym wykorzystaniu systemu w tym okresie przez użytkowników z segmentu rolnictwa.
Na koniec porównanie miesięcznych liczby rejestracji nowych użytkowników, która utrzymuje się na niemal niezmienionym poziomie w porównaniu do ubiegłego roku. W czerwcu zarejestrowało się 532 nowych użytkowników i tym samym liczba zarejestrowanych użytkowników w pierwszym półroczu 2024 roku osiągnęła liczbę 4357.

rys2 - Wykres liczby kont dostępowych, z których były wykonywane połączenia w ciągu miesiąca

Tabela 1

rys3 - Wykres największej dziennej liczby równoczesnych połączeń w okresie od stycznia do czerwca

Tabela 2

rys4 - Wykres liczby rejestracji nowych użytkowników w ciągu miesiąca

Tabela 3