Porozumienie o współpracy pomiędzy GUGiK a Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym w zakresie analizy sygnałów GNSS

Rysunek przedstawia schemat działania satelitarnego systeme pozycjnowania przestrzennego GNSS

Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka z Dyrektorem Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego (IŁ-PIB) Dariuszem Dąbkiem podpisali list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie analizy sygnałów satelitarnych systemów GNSS.
Przedmiotem podpisanego listu jest współpraca pomiędzy dwoma instytucjami w zakresie wspólnego ubiegania się o uzyskanie dofinansowania, a w przypadku jego uzyskania wzajemna realizacja projektu finansowanego przez Europejską Agencję Kosmiczną w ramach programu NAVISP – Element 3 – Support for institutional project.
Głównym zadaniem planowanego projektu będzie opracowanie prototypowego systemu monitorowania zakłóceń sygnałów GNSS na terenie kraju. Monitoring będzie obejmował analizę sygnałów transmitowanych przez satelitarne systemy pozycjonowania, w szczególności europejski system Galileo, pod kątem wykrywania na obszarze Polski przypadków zakłócania lub niedostępności sygnałów GNSS coraz częściej obserwowanych od czasu agresji Rosji na Ukrainę.
Planowany system będzie bazował na obserwacjach satelitarnych gromadzonych przez system wspomagania pomiarów satelitarnych ASG-EUPOS, prowadzony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Rysunek przedstawia schemat działania satelitarnego systeme pozycjnowania przestrzennego GNSS