Przetarg na cyfryzację map glebowo-rolniczych

Grafika przedstawia okładkę obrazka wyróżniającego

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie wektorowej mapy glebowo-rolniczej w skali 1 : 5 000 dla :
• województwa mazowieckiego,
• części województwa śląskiego,
• części województwa kujawsko-pomorskiego,
• części województwa lubelskiego,
• części województwa zachodniopomorskiego,
• części województwa świętokrzyskiego.
W ramach prac należy wykonać:

  1. weryfikację poprawności kalibracji i georeferencji rastrów (skanów) map źródłowych,
  2. kalibrację rastrów do układu PL-1992,
  3. konwersję rastrów w innych formatach do formatu TIFF,
  4. wektoryzację konturów glebowych i lokalizacji odkrywek glebowych,
  5. opracowanie warstw konturów glebowych i odkrywek wraz z opisem danych w postaci atrybutów.
    Zamówienie zostało podzielone na 3 części, zgodnie z poniższą ilustracją:
rys1 - zasięg przestrzenny opracowania mapy glebowo-rolniczej

Oferty można składać do 14 maja 2024 r. do godz. 12:00.

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://gugik.ezamawiajacy.pl/pn/gugik/demand/notice/public/126417/details