Posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

1. Zdjęcie przedstawia członków Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej podczas posiedzenia.

5 czerwca 2024 r. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii odbyło się pod przewodnictwem dr hab. inż. Pawła Hanusa posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej (PRGiK) przy udziale Głównego Geodety Kraju Alicji Kulka i zastępcy GGK Anny Bober.
W trakcie posiedzenia omówiono standardy w kartografii oraz fotogrametrii i teledetekcji. Kolejnymi tematami było również omówienie potrzeb regulacji prawnych w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, a także propozycji zmian w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
Kolejne obrady Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej ustalono na 30 września 2024 r.

1. Zdjęcie przedstawia członków Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej podczas posiedzenia.
2. Zdjęcie przedstawia członków Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej podczas posiedzenia.
3. Zdjęcie przedstawia członków Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej podczas posiedzenia.
4. Zdjęcie przedstawia członków Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej podczas posiedzenia.
5. Zdjęcie przedstawia członków Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej podczas posiedzenia.