Szkolenie dla Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

1. Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z aplikacji ZOOM ukazujący szkolenie dla członków SGiK

Z inicjatywy Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki 6 czerwca 2024 r. odbyło się szkolenie dla Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. W spotkaniu, które odbyło się online na platformie ZOOM wzięło udział blisko 1000 pracowników wojewódzkiej, miejskiej i powiatowej SGiK. Podczas szkolenia omówiono bieżące działania służby geodezyjnej i kartograficznej, a także udzielono odpowiedzi na wątpliwości interpretacyjne dotyczące stosowania przepisów prawa w dziedzinie geodezji i kartografii.
Szkolenie o tej samej tematyce przeznaczone dla geodetów uprawnionych odbędzie się 20 czerwca 2024 r.
O szczegółach poinformujemy w najbliższych dniach.

1. Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z aplikacji ZOOM ukazujący szkolenie dla członków SGiK
2. Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z aplikacji ZOOM ukazujący szkolenie dla członków SGiK
3. Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z aplikacji ZOOM ukazujący szkolenie dla członków SGiK
4. Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z aplikacji ZOOM ukazujący szkolenie dla członków SGiK