Postępowanie na opracowanie narzędzia do automatycznego rozpoznawania znaków i tekstów z rastrów map glebowo-rolniczych w zakresie konturów glebowych i odkrywek glebowych

Po lewej stronie na niebieskim tle napis: "Przetarg", a po prawej zrzut ekranu ze strony geoportal.gov.pl.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii uruchomił postępowanie na dostarczenie narzędzia programistycznego (zawierającego GUI) umożliwiającego automatyczne rozpoznawanie znaków i tekstów z rastrów map glebowo-rolniczych w zakresie konturów glebowych i odkrywek glebowych.

Termin dostarczenia narzędzia to 27 listopada 2023 r.

Oferty można składać w terminie do 18 września 2023 r. do godz. 12:00.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są pod adresem: https://gugik.ezamawiajacy.pl/pn/gugik/demand/notice/public/104386/details

zrzut ekranu z platformy e-zamawiający z opublikowanym postępowaniem