Spotkanie Głównego Geodety Kraju z przedstawicielami Krajowej Rady Notarialnej

19 czerwca 2024 r. odbyło się spotkanie Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki z przedstawicielami Krajowej Rady Notarialnej: Prezesem Krajowej Rady Notarialnej Aleksandrem Szymańskim i Prezesem Zarządu Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego Mariuszem Białeckim.
Tematem spotkania było usprawnienie aktualizacji danych w Ewidencji Gruntów i Budynków poprzez wdrożenie rozwiązań prawnych i technicznych, które umożliwiłyby przekazywanie organom prowadzącym ten zbiór wypisów aktów notarialnych w postaci dokumentów elektronicznych.
W trakcie spotkania przedstawiono informację dotyczącą Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach, w szczególności w zakresie wdrożonych funkcjonalności umożliwiających przekazywanie zawiadomień o zmianach pomiędzy Ewidencją Gruntów i Budynków a Elektronicznymi Księgami Wieczystymi.
Prezes Mariusz Białecki (KRN) przedstawił informację o Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. W tym Repozytorium są w gromadzone i przechowywane elektroniczne wypisy aktów notarialnych umieszczone przez notariuszy. Obecnie elektroniczne wypisy aktów notarialnych dostępne są dla sądów rejestrowych oraz są udostępniane Krajowej Administracji Skarbowej.
Uczestnicy spotkania zadeklarowali współpracę oraz uzgodnili, że w lipcu br. odbędzie się kolejne spotkanie w siedzibie Krajowej Rady Notarialnej.

Zdjęcie przedstawia spotkanie Głównego Geodety Kraju z przedstawicielami Krajowej Rady Notarialnej
Zdjęcie przedstawia spotkanie Głównego Geodety Kraju z przedstawicielami Krajowej Rady Notarialnej
Zdjęcie przedstawia spotkanie Głównego Geodety Kraju z przedstawicielami Krajowej Rady Notarialnej