XVII Konferencja Techniczna w Legnicy

1. GGK Alicja Kulka otwiera konferencję

Wystąpieniem zatytułowanym „Aktualne kierunki działania Głównego Geodety Kraju w obszarze geodezji i kartografii” Alicja Kulka, Główny Geodeta Kraju rozpoczęła XVII Konferencję Techniczną w Legnicy. Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich Zarząd Oddziału w Legnicy odbywa się 12-13 października 2023 r. pod hasłem „Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu”.
Podczas konferencji przedstawiono zasady prowadzenia narad koordynacyjnych zarówno z punktu widzenia starostwa powiatowego, jak i projektanta. Zaplanowano również panele ekspertów, których wiodącym tematem jest „Omówienie problemów związanych z procesem koordynacji, zgłoszonych przez uczestników konferencji”. Przedstawiciel Związku Powiatów Polskich przedstawił natomiast „System monitoringu usług publicznych w obszarze geodezji”.

1. GGK Alicja Kulka otwiera konferencję
2. GGK Alicja Kulka podczas konferencji
3. GGK Alicja Kulka podczas konferencji
4. GGK Alicja Kulka podczas konferencji
5. GGK Alicja Kulka podczas konferencji