Nowe zdjęcia lotnicze w PZGiK

Grafika przedstawia okładkę obrazka wyróżniającego

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne ponad 600 zdjęć lotniczych pionowych o GSD = 0,25 m z 2023 roku (RGB i CIR) dla części województw lubuskiego. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej ilustracji.

Ilustracja prezentuje zasięg nowo przyjętych danych

Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając stosowny wniosek.

Ilustracja prezentuje zrzut z serwisu Portal PZGiK