Zaktualizowana mapa pokrycia terenu dostępna w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym

rys1 - Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z mapą pokrycia terenu z 2023 r.

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach prac własnych przygotował aktualizację kartograficznego opracowania tematycznego w postaci cyfrowej mapy pokrycia terenu Polski (1:500 000) – wydanie 2023 r. Aktualizacja mapy dotyczyła podziału administracyjnego kraju, sieci osadniczej, drogowej i obszarów chronionych. Podobnie jak pierwsze wydanie (2022) mapa w skali 1:500 000 została przygotowana w formacie GeoTiff.

rys1 - Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z mapą pokrycia terenu z 2023 r.

Głównym źródłem aktualizacji danych były dane Państwowego Rejestru Granic (PRG), Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG), Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO), Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, itp.
Mapę w pełnej rozdzielczości w formacie GeoTiff można zakupić składając stosowny wniosek.
Wyłącznie do celów poglądowych można pobrać miniaturę mapy, czyli plik o zmniejszonej rozdzielczości. Zgodnie z art. 40 a ust. 2 pkt 2 i 4 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, podmioty realizujące między innymi cele edukacyjne czy realizujące zadania publiczne mogą pozyskać mapę pokrycia terenu Polski nieodpłatnie.
Informacje o mapach pokrycia terenu dostępnych w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym można znaleźć w skorowidzach w serwisie www.geoportal.gov.pl.

rys2 - Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl ze skorowidzem map pokrycia terenu