Porozumienie GGK z SGP

Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka podpisuje porozumienie ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich reprezentowanym przez Prezesa SGP dr. hab. inż. Janusza Walo, prof. PW oraz Sekretarz Generalną Barbarę Kosińską.

Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka 18 października 2023 r. zawarła porozumienie ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich reprezentowanym przez Prezesa SGP dr. hab. inż. Janusza Walo, prof. PW oraz Sekretarz Generalną Barbarę Kosińską.
W porozumienia wyrażono wolę i gotowość dalszej współpracy między innymi w zakresie działalności na rzecz:

  • rozwoju geodezji i kartografii w Polsce, a w szczególności wykorzystania w pracach geodezyjnych oraz w działalności organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej najnowszych osiągnięć naukowo – technicznych i technologicznych;
  • podnoszenia kwalifikacji zawodowych geodetów i kartografów;
  • ochrony i budowania renomy zawodu geodety oraz integracji środowiska zawodowego geodetów i kartografów;
  • rozwoju współpracy z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami międzynarodowymi oraz organami i urzędami innych krajów;
  • upowszechniania informacji naukowo – technicznej dotyczącej geodezji i kartografii.

Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka podpisuje porozumienie ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich reprezentowanym przez Prezesa SGP dr. hab. inż. Janusza Walo, prof. PW oraz Sekretarz Generalną Barbarę Kosińską.
Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka podpisuje porozumienie ze Stowarzyszeniem Geodetów Polskich reprezentowanym przez Prezesa SGP dr. hab. inż. Janusza Walo, prof. PW