Zaktualizowana mapa pokrycia terenu dostępna w centralnym zasobie geodezyjnymi kartograficznym

baner z napisem "Mapa pokrycia terenu" i fragmentem mapy Polski

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach prac własnych przygotował aktualizację kartograficznego opracowania tematycznego w postaci cyfrowej mapy pokrycia terenu Polski (1:500 000) – wydanie 2024 r. Aktualizacja mapy dotyczyła podziału administracyjnego kraju, sieci osadniczej, drogowej i obszarów chronionych. Podobnie jak poprzednie wydania mapy w skali 1:500 000 została przygotowana w formacie GeoTiff.

Głównym źródłem aktualizacji danych były dane Państwowego Rejestru Granic (PRG), Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG), Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k), Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO), Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, itp.

Mapę w pełnej rozdzielczości w formacie GeoTiff można zakupić składając stosowny wniosek.

Wyłącznie do celów poglądowych – można pobrać miniaturę mapy, czyli plik o zmniejszonej rozdzielczości. Zgodnie z art. 40a ust.2 pkt 2 i 4 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, podmioty realizujące między innymi cele edukacyjne czy realizujące zadania publiczne mogą pozyskać Mapę pokrycia terenu Polski nieodpłatnie.