Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru województwa opolskiego

Grafika przedstawia okładkę obrazka wyróżniającego

W serwisie www.geoportal.gov.pl dostępne są zaktualizowane wizualizacje kartograficzne bazy BDOT10k w skali 1 : 10 000 dla obszaru województwa opolskiego. Przypominamy, że zaktualizowane wizualizacje dostępne są również dla województwa lubuskiego, dla pozostałych obszarów będą sukcesywnie aktualizowanie, o czym na bieżąco będziemy Państwa informować.
Prace są realizowane w ramach działań własnych urzędu i mają na celu publikację oraz dostarczenie aktualnych informacji topograficznych w formacie PDF. Opracowania są realizowane w pełni automatycznie na podstawie aktualnych danych dostępnych w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym, tj. Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k oraz Numerycznego Modelu Terenu. Wizualizacje są tworzone w darmowym oprogramowaniu QGIS, natomiast generowanie warstwic w oprogramowaniu FME firmy Safe Software.
W ramach obecnej wersji wizualizacji, oprócz aktualizacji danych, wniesiono poprawki m.in. w zakresie:
• Prezentacji nazw wód powierzchniowych
• Prezentacji nazw rezerwatów przyrody
• Prezentacji nazw miast
• Symbolizacji obiektów bagna i mokradła
• Opisów poziomic

Rys1. Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z przykładową wizualizacją kartograficzną BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru woj. lubuskiego.

Pliki można pobrać wprost z serwisu www.geoportal.gov.pl, wybierając warstwę „Wizualizacja kartograficzna BDOT10k”w grupie warstw „Dane do pobrania” -> „Topografia”. Następnie po wybraniu interesującego arkusza i kliknięciu na jego obszarze w oknie mapy pojawia się możliwość pobrania pliku PDF.

Jednocześnie przypominamy, że na obecnym etapie wizualizacje te nie są mapą topograficzną, o której mowa w art. 4 ust. 1e pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Obecnie dostępne wizualizacje są projektem pilotażowym i będą jeszcze aktualizowane z uwzględnieniem korekt w prezentacji danych.

Rys2. Ilustracja przedstawia zrzut ekranu z serwisu www.geoportal.gov.pl prezentujący sposób pobierania wizualizacji kartograficznych BDOT10k.