Zamówienie na opracowanie wysokorozdzielczych danych fotogrametrycznych

Ogłosiliśmy zamówienie na opracowanie pełnego pakietu wysokorozdzielczych danych fotogrametrycznych dla miast Kołobrzeg, Toruń i Zielona Góra.

W ramach prac opracowane zostaną:
• Zdjęcia lotnicze pionowe i ukośne 0,05 m
• Ortofotomapa klasyczna i ukośna 0,05 m
• Chmura punktów 12pkt/m2
• Numeryczny Model Terenu 1 m
• Numeryczny Model Pokrycia Terenu 0,50 m
• Obrazy intensywności 0,25 m
• Modele siatkowe 3d mesh
Liczbę arkuszy do opracowania oraz terminy realizacji przedstawia poniższa tabela.

Ilustracja przedstawia tabelę z zakresami przetargu na opracowanie danych.

Tabela1.xlsx

Szczegółowy zakres opracowania przedstawiono na poniższej ilustracji.

Ilustracja przedstawia zakres planowanych do opracowania danych.

Termin składania ofert mija 24 maja 2024 r. o godz. 12:00. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w sposób elektroniczny, za pośrednictwem Platformy eZamawiający.

Wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:
https://gugik.ezamawiajacy.pl/pn/gugik/demand/notice/public/127911/details