20 osób zdobyło uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Kolejna w tym roku sesja egzaminacyjna na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii odbyła się 24 – 25 kwietnia 2024 r. Do egzaminów w zakresach 1 i 4 przystąpiło łącznie 36 osób.
Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej.
Do części ogólnej (testowej) przystąpiło 36 osób, zdało 27 osób.
Do części szczegółowej przystąpiło 27 osób, zdało 20 osób.
Do części ustnej przystąpiło 20 osób, zdało 20 osób.
Tym samym nowe uprawnienia zawodowe w tej sesji egzaminacyjnej uzyskało 20 osób.

Następna sesja egzaminacyjna przewidziana jest na 22 – 25 maja 2024 r.

Zdjęcie przedstawia hol w siedzibie GUGiK przy ul. Olbrachta 94B z osobami przystępującymi do egzaminu słuchającymi wyjaśnień członków Komisji Egzaminacyjnej.
Zdjęcie przedstawia salę egzaminacyjną z członkami Komisji egzaminacyjnej i osobami przystępującymi do egzaminu siedzącymi pojedynczo przed laptopami.
Zdjęcie przedstawia salę egzaminacyjną z członkami Komisji egzaminacyjnej i osobami przystępującymi do egzaminu siedzącymi pojedynczo przed laptopami.
Zdjęcie przedstawia hol w siedzibie GUGiK przy ul. Olbrachta 94B z osobami przystępującymi do egzaminu słuchającymi wyjaśnień członków Komisji Egzaminacyjnej.