Podpisano umowy na aktualizację baz BDOT10k

Ilustracja przedstawia powiaty, dla których podpisane zostały umowy na aktualizację zbiorów danych BDOT10k.

Główny Geodeta Kraju w dniach 12-19 kwietnia 2024 r. zawarł 9 umów w ramach ogłoszonego w 2024 roku zamówienia publicznego na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) wraz z opracowaniem obiektów kategorii „rzeźba terenu” – ZAKRES 1. W ramach niniejszych umów zostaną zaktualizowane zbiory danych BDOT10k dla 33 powiatów z obszaru województw:
kujawsko-pomorskiego: bydgoski, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, nakielski, rypiński, sępoleński, świecki, toruński, tucholski, żniński;
opolskiego: nyski i prudnicki;
wielkopolskiego: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, grodziski, kościański, leszczyński, Leszno, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, poznański, Poznań, słupecki, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński, złotowski;
Obszar objęty opracowaniem przedstawia poniższa ilustracja.

Ilustracja przedstawia powiaty, dla których podpisane zostały umowy na aktualizację zbiorów danych BDOT10k.

Informacje o statusie prac dotyczących aktualizacji bazy danych obiektów topograficznych, realizowanych obecnie przez GUGiK oraz Urzędy Marszałkowskie, można uzyskać w serwisie https://mapy.geoportal.gov.pl/ w warstwie „Monitoring pozyskiwania danych → BDOT10k”.

Ilustracja przedstawia widok usługi "Monitoring pozyskiwania danych" w zakresie realizowanej i planowanej przez GUGiK i UM aktualizacji zbiorów BDOT10k w 2024 roku.