edytor-matadanych-1Aplikacja Edytora Metadanych jest aplikacją internetową, której głównym zadaniem jest umożliwienie użytkownikowi tworzenie, edycję plików metadanych oraz zarządzania już istniejącymi plikami. Dodatkowo użytkownik może samodzielnie walidować plik w przyjętym profilu metadanych oraz opublikować metadane w katalogu metadanych.

Obsługiwane funkcjonalności dostępne są poprzez interfejs graficzny dostępny z poziomu przeglądarki internetowej.

Nowe narzędzie stanowi rozwinięcie poprzedniej wersji edytora metadanych EGiB. Nowa wersja narzędzia wspiera trzy ogólne profile metadanych PZGiK, INSPIRE oraz ISO oraz kilka profili branżowych w tym ORTO,BMT,EMUiA,EGiB, ZOBRAZOWANIA.

Użytkownicy nowego Edytora Metadanych mają zapewniony:

  • Publiczny dostęp do narzędzia, bez konieczności logowania – jeśli użytkownik nie tworzy metadanych publikowanych w katalogu metadanych Geoportalu
  • Narzędzie typu cienki klient dostępne online
  • Integrację z serwerem katalogowym Geoportalu
  • Wsparcie dla norm ISO i INSPIRE oraz krajowych wytycznych technicznych z zakresu metadanych

Poniżej przedstawiono ogólny schemat usługi aplikacyjnej edycji metadanych. Model funkcjonalny identyfikuje grupę usług aplikacyjnych tzn. komponentów systemów informatycznych, które realizują wydzielone funkcjonalności.

edytor-matadanych-2

Aplikacja dostępna jest pod adresem strony internetowej: http://edytor.geoportal.gov.pl/EdytorMetadanych/ natomiast udostępnienie funkcjonalności użytkownika autoryzowanego zostaje wstrzymane do momentu zakończenia prac związanych z pełną integracją Edytora Metadanych z serwerem katalogowym w ramach zamówienia na implementację.

Walidator danych dostępny jest poprzez dwa interfejsy: