Geoportal prezentuje najbardziej aktualne dla danego obszaru ortofotomapy ze znajdujących się w centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Grafika przedstawiająca fragment ortofotomapy

Publikowana na Geoportalu ortofotomapa została wyprodukowana w ramach projektów ISOK oraz LPIS.

Szczegółowe informacje dotyczące centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie ortofotomapy dostępne są pod adresem:
http://www.gugik.gov.pl/pzgik/zamow-dane/ortofotomapa