Powrót

02.02.2021 Rośnie wykorzystanie usługi KIMPZP

W styczniu 2021 r. usługa Krajowa Integracja Miejscowych Planów Zagospodarowania (KIMPZP) miała ponad 11,5 mln wywołań, co jest najlepszym wynikiem od 2019 r.

Obecnie usługa udostępnia informacje z 21 031 planów zagospodarowania przestrzennego w 1349 gminnych usługach sieciowych. W 331 usługach są publikowane plany wektorowe, a w pozostałych 1018 w postaci rastra z nadaną georeferencją.

Od 31 października 2020 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego, które regulują proces cyfryzacji zagospodarowania i planowania przestrzennego. Należy spodziewać się, że wobec powyższego w najbliższych miesiącach liczba planów udostępnianych w usłudze KIMPZP powinna znacząco wzrosnąć.