Powrót

02.07.2019 Konferencja „Internet Rzeczy – Polska przyszłości”

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski bierze udział w zorganizowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji w Warszawie konferencji  „Internet Rzeczy – Polska przyszłości”. Podczas Panelu dyskusyjnego „Polskie miasta zarządzane IoT – czy zmiecie nas tornado danych ?” GGK mówił z optymizmem o rosnącej fali danych.

Przyczynkiem do organizacji konferencji jest Raport „IoT w polskiej gospodarce” wydany przez  działającą przy Ministerstwie Cyfryzacji Grupę Roboczą do spraw Internetu Rzeczy. Pracujący od 24 sierpnia 2018 r. eksperci wywodzący się ze środowisk biznesowych, akademickich oraz instytucji państwowych zidentyfikowali obszary, w których rozwiązania Iot mogą szczególnie przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców naszego kraju oraz generować oszczędności w budżetach polskich gmin. Raport zawiera też rekomendacje dotyczące kroków, jakie powinien podjąć rząd, aby zapewnić korzystne warunki dla rozwoju IoT w Polsce.   

Konferencja jest adresowana do przedstawicieli rządu i samorządu oraz przedstawicieli biznesu i środowisk naukowych, tworzących rozwiązania w obszarze nowych technologii usprawniających codzienne życie mieszkańców.