Powrót

05.02.2021 Nowa specyfikacja dla powiatowych usług publikujących dane EGiB

Udostępniliśmy nową wersję specyfikacji technicznej do publikacji powiatowych usług WMS dotyczących danych ewidencji gruntów i budynków.

W nowej wersji (ver. 3.0) specyfikacji dodano zapisy umożliwiające lokalizację i wyszukiwanie budynków, co przełoży się w najbliższym czasie na rozbudowę usługi ULDK umożliwiając jej wykorzystanie do lokalizacji budynków na podstawie identyfikatora oraz na podstawie współrzędnych. Zaproponowano także, aby funkcja GetFeatureInfo dla warstwy budynki zwracała informacje o identyfikatorze budynku, jego funkcji i liczbie kondygnacji.

 

Informacja zwracana przez GetFeatureInfo dla warstwy „budynki”:

ID_BUDYNKU

pełny identyfikator budynku

FUNKCJA

funkcja budynku

KONDYGNACJE

liczba kondygnacji

 

Przykład odpowiedzi:

<GETFEATUREINFO>

<BUDYNKI>

<ID_BUDYNKU>020101_1.0001.10_BUD</ID_BUDYNKU>

<FUNKCJA>m</FUNKCJA>

<KONDYGNACJE>2</KONDYGNACJE>

</BUDYNKI>

</GETFEATUREINFO>